Podaci


Naziv

Javna ustanova Službeni list Crne Gore

Sjedište

Novaka Miloševa 10/I Podgorica

Godina osnivanja

1945

Telefon / Telefaks

 • +382(0) 20 230-525,
 • +382(0) 230-533
 • +382(0) 230-479

Web adresa

www.sluzbenilist.me

Email

urednistvosluzbeni@gmail.com

Napomena: Trenutno sve zvanične e-mail adrese JU SLCG sa domenom @sluzbenilist.me su neoperativne zbog tehničkih problema sa email serverom. Navedena gmail adresa je privremenog karaktera, i koristiće se do momenta vraćanja funkcionalnosti servera za e-mail komunikaciju u normalni rad.

Šifra djelatnosti

5813

Matični broj

02013886

Registarski broj

8-0007244/002 Centralni registar Privrednog suda u Podgorici

PDV

30/31-000812-2

Poslovne banke / žiro računi

 • Crnogorska komercijalna banka: 510-205877-08
 • Hipotekarna banka: 520-941100-57
 • Prva banka Crne Gore: 535-5826-61
 • Crnogorska komercijalna banka: 510-205877-08
 • Hipotekarna banka: 520-941100-57
 • Prva banka Crne Gore: 535-5826-61
 • Crnogorska komercijalna banka: 510-205877-08
 • Hipotekarna banka: 520-941100-57
 • Prva banka Crne Gore: 535-5826-61
 • Crnogorska komercijalna banka: 510-205877-08
 • Hipotekarna banka: 520-941100-57
 • Prva banka Crne Gore: 535-5826-61

Direktorica

Danijela Pavićević

Predsjednik Upravnog odbora

Nemanja Stamatović, advokat

Predsjednica Nadzornog odbora

Gorica Vojinović, Poreska uprava

Linkovi