Rezultati pretrage propisa:

Zakon o šumama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 74/2010Registarski broj: 840
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2012. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2012Registarski broj: 609
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju koncesija za korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u Upravi za šume P.J. Rožaje u pet gazdinskih jedinica, na period od sedam godina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2012Registarski broj: 889
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju koncesija za korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u Upravi za šume P.J. Rožaje u pet gazdinskih jedinica, na period od sedam godina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2012Registarski broj: 890
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju koncesija za korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u Upravi za šume P.J. Rožaje u pet gazdinskih jedinica, na period od sedam godina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2012Registarski broj: 891
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o dodjeli lovišta „Podgorica II" na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2012Registarski broj: 939
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o utvrđivanju cijena za kupovinu drvnih sortimenata za sopstvene potrebe stanovništva u ruralnim područjima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2013Registarski broj: 355
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2013Registarski broj: 660
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za strategiju sa planom razvoja šuma i šumarstva Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2013Registarski broj: 663
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju koncesija za korišćenje šuma, izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica u gazdinskoj jedinici „Paučinske šume”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1006
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2014Registarski broj: 976
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2015. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2015Registarski broj: 626
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Šume i šumsko zemljište

1 - 2 - 3 - 4 - 5