Rezultati pretrage propisa:

Zakon o digitalnoj radio-difuziji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2011Registarski broj: 717
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Zakon o izmjenama Zakona o digitalnoj radio-difuziji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2012Registarski broj: 617
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 14
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2022Registarski broj: 1
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Zakon o telekomunikacijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2000Registarski broj: 572
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Zakon o potvrđivanju Završnih akata Svjetske konferencije o radio-komunikacijama (WRC - 07)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2013Registarski broj: 82
Vrsta propisa: Potvrđeni međunarodni ugovori i obavještenja
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Uredba o minimalnom setu usluga koje obuhvata Univerzalni servis

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2010Registarski broj: 670
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Uredba o izmjenama Uredbe o minimalnom setu usluga koje obuhvata univerzalni servis

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2012Registarski broj: 401
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Uredba o kategorijama podataka o elektronskim komunikacijama koji se zadržavaju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2014Registarski broj: 1266
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o planu raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega (156,00-162,05 MHz) namijenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2010Registarski broj: 767
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Programom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 959
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o sadržini i formi zahtjeva za odobrenje za korišćenje numeracije i adresa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2012Registarski broj: 44
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9