Rezultati pretrage propisa:

Ukaz o proglašenju Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2010Registarski broj: 564
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Ukaz o proglašenju Zakona o arhivskoj djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2010Registarski broj: 565
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Ukaz o proglašenju Zakona o muzejskoj djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2010Registarski broj: 566
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Ukaz o proglašenju Zakona o bibliotečkoj djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2010Registarski broj: 567
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Zakon o izdavačkoj djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2012Registarski broj: 593
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2013Registarski broj: 1169
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti kulture

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2013Registarski broj: 55
Vrsta propisa: Drugi međunarodni ugovori i međunarodni akti
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Uredba o načinu i uslovima čuvanja javne registraturske i arhivske građe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2014Registarski broj: 70
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Uredba o bližim kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2017Registarski broj: 1198
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2011Registarski broj: 566
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Odluka o organizovanju Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 999
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Odluka o organizovanju Javne ustanove centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2011Registarski broj: 1046
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8