Rezultati pretrage propisa:

Zakon o turizmu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2010Registarski broj: 683
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Uredba o obliku, sadržaju, načinu vođenja i upotrebe Jedinstvene evidencije turističkog prometa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2012Registarski broj: 103
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Uredba o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja pojedinih turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2019Registarski broj: 872
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Odluka o Nacionalnoj mreži planinskih staza

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 998
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Odluka Ustavnog suda, U.br. 123/08, 128/08, 140/08

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2013Registarski broj: 422
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje turističkog razvoja i pripremu i praćenje turističkih sezona

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2013Registarski broj: 1128
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Odluka Ustavnog suda, U-II br. 20/18

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2019Registarski broj: 685
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Odluka Ustavnog suda, U-II br. 49/18

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2019Registarski broj: 1328
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Odluka o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 93/2020Registarski broj: 1191
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Odluka o visini naknade za rad Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 93/2020Registarski broj: 1192
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja turizma Crne Gore 2021-2025. godine s Akcionim planom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 108/2021Registarski broj: 1351
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTARA PLANINSKIH STAZA U CRNOJ GORI

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2010Registarski broj: 181
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Turizam i ugostiteljstvo

1 - 2 - 3 - 4