Rezultati pretrage propisa:

Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2008Registarski broj: 530
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2009Registarski broj: 526
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakonik o krivičnom postupku

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2009Registarski broj: 610
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2010Registarski broj: 243
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o krivičnom postupku

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2010Registarski broj: 563
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakon o prekršajima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2011Registarski broj: 2
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 634
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2011Registarski broj: 858
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2011Registarski broj: 861
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2011Registarski broj: 1386
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakon o izmjeni Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2012Registarski broj: 595
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

Zakon o pomilovanju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2012Registarski broj: 614
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: III. PRAVOSUĐE Podblast: Krivično zakonodavstvo

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6