Rezultati pretrage propisa:

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2011Registarski broj: 60
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Komunalne djelatnosti i stanovanje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2014Registarski broj: 6
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Komunalne djelatnosti i stanovanje

Uredba o postupku i kriterijumima za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 647
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Komunalne djelatnosti i stanovanje

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku i kriterijumima za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2014Registarski broj: 1037
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Komunalne djelatnosti i stanovanje

Odluka Ustavnog suda Crne Gore, u-II br. 11/11

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2012Registarski broj: 687
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Komunalne djelatnosti i stanovanje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju stambene politike Crne Gore do 2034. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 79/2023Registarski broj: 1174
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Komunalne djelatnosti i stanovanje

Pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2019Registarski broj: 1392
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Komunalne djelatnosti i stanovanje

Izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora za stambeno komunalnu djelatnost („Sl. list CG“, broj 2/12. od 11.01.2012. godine)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2012Registarski broj: 670
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XX. RAZVOJ, UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI Podblast: Komunalne djelatnosti i stanovanje

1