Rezultati pretrage propisa:

Zakon o nacionalnim parkovima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 732
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Zakon o izmjeni Zakona o nacionalnim parkovima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2016Registarski broj: 798
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Uredba o načinu, uslovima i vremenu davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2019Registarski broj: 208
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanje usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2014Registarski broj: 654
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Odluka o davanju saglasnosti na ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2016Registarski broj: 803
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Odluka o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2019Registarski broj: 1259
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Odluka o proglašavanju zaštićenog područja parka prirode „Platamuni”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2021Registarski broj: 768
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za Unesco

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2022Registarski broj: 136
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Odlukao proglašavanju zaštićenog područja Park prirode „Stari Ulcinj”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2022Registarski broj: 197
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Одлука о измјенама Одлуке о проглашењу заштићеног природног добра: споменик природе „Стабла Старе маслине (Оlea еuropea L.) на Мировици у Бару“

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2024Registarski broj: 320
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Pravilnik o načinu praćenja brojnosti i stanja populacija zaštićenih divljih ptica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2010Registarski broj: 706
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

Izmjene i dopune Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanje usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2013Registarski broj: 930
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Podblast: Zaštićena prirodna dobra

1 - 2