Rezultati pretrage propisa:

Ukaz o proglašenju Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 41/2010Registarski broj: 464
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2013Registarski broj: 1307
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2017Registarski broj: 1113
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Zakon o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2022Registarski broj: 2
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Zakon o dopunama Zakona o industrijskim emisijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2023Registarski broj: 79
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Uredba o načinu povraćaja blokova i pristupu trećih lica upstream postrojenjima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2011Registarski broj: 863
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Uredba o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2011Registarski broj: 1144
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o načinu povraćaja blokova i pristupu trećih lica upstream postrojenjima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2013Registarski broj: 1181
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Uredba o izmjeni Uredbe o Tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 736
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2019Registarski broj: 669
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

Uredba o načinu utvrđivanja koncesione naknade za privredno društvo ili pravno lice koje koristi vodnu akumulaciju i/ili vodotok za proi­zvodnju električne energije u hidroelektranama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2022Registarski broj: 241
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

ODLUKA O IZMJENI TARIFA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ODOBRENIH ODLUKOM AGENCIJE O ODOBRAVANjU TABELA SA CIJENAMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU BROJ 08/379-32 OD 30.05.2008. GODINE

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2010Registarski broj: 185
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Energetika

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23