Rezultati pretrage propisa:

Zakon o izmjeni Zakona o strancima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2015Registarski broj: 613
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 11
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Zakon o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2019Registarski broj: 1588
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 86/2022Registarski broj: 1264
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2023Registarski broj: 78
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova o naknadnom upisu interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori u osnovne registre i registar državljana Republike Kosova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2013Registarski broj: 33
Vrsta propisa: Potvrđeni međunarodni ugovori i obavještenja
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Objava o stupanju na snagu Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke o implementaciji Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2013Registarski broj: 60
Vrsta propisa: Potvrđeni međunarodni ugovori i obavještenja
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova o naknadnom upisu interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori u osnovne registre i registar državljana Republike Kosova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2013Registarski broj: 71
Vrsta propisa: Potvrđeni međunarodni ugovori i obavještenja
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Uredba o načinu vođenja, preuzimanja, dostavljanja i zaštite podataka koji se vode u Centralnom registru stanovništva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2011Registarski broj: 80
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Odluka o obrazovanju Državne komisije za rješavanje po žalbama za azil

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2012Registarski broj: 104
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2011-2015. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2013Registarski broj: 820
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2011-2016. godina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2013Registarski broj: 821
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6