Kontakt


Danijela Pavićević

Direktorica i glavna i odgovorna urednica Službenog lista CG
danijelajp@ymail.com

Služba za izdavanje Službenog lista

Dr Mihailo Zečević

urednik Službenog lista CG
telefon: +(382) 20 230-533

Mr Mihal Spevak

urednik Službenog lista CG – Međunarodni ugovori i Službenog lista CG – Oglasni dio
telefon: +(382) 20 230-533
spevak5m@gmail.com

Milena Rabrenović

urednik Službenog lista CG – Opštinski propisi
telefon: +(382) 20 230-479

Mr Aleksandra Milić

Urednik izdavačke produkcije
telefon: +(382) 20 230-533
aleksandramilic@gmail.com

Služba za pravne i zajedničke poslove

Tamara Đurović

sekretar ustanove
telefon: +(382) 20 230-525
tamara.djurovic31@gmail.com

Mr Zoran Radunović

šef računovodstva
telefon: +(382) 20 230-532
zoranrad.zg@gmail.com

Sanda Šturanović

glavni knjigovođa – konter; službenik za javne nabavke
telefon: +(382) 20 230-525
sanda.sturanovic@gmail.com

Nataša Novaković

referent pretplate
telefon: +(382) 20 230-525
naja.novakovic65@gmail.com

Jelena Matić

referent oglasa
telefon: +(382) 20 230-525
anjasava@t-com.me