Rezultati pretrage propisa:

Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 952
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Zakon o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2012Registarski broj: 231
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Закон о измјенама и допунама Закона о патентима

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 146/2021Registarski broj: 1957
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o obrazovanju Koordinacionog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2012Registarski broj: 607
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o obrazovanju Počasnog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2012Registarski broj: 608
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Počasnog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2013Registarski broj: 221
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2013Registarski broj: 222
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o obrazovanju Savjeta za naunoistraživaku djelatnost

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2013Registarski broj: 338
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za organizaciju proslave 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2013Registarski broj: 570
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis" – Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2013Registarski broj: 644
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o izmjeni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis” - Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1002
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis” - Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1003
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7