Rezultati pretrage propisa:

Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2009Registarski broj: 607
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o ustanovljavanju lovišta i osnivanju lovišta sa posebnom namjenom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2010Registarski broj: 699
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Bar“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 161
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Bijelo Polje“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 162
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Bratogošt“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 163
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Cetinje“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 164
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Danilovgrad“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 165
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Grahovo“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 166
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Hridsko jezero“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 167
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Kotor“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 168
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Maja karanfili“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 169
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Odluka o dodjeli lovišta „Morača“ na korišćenje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2012Registarski broj: 170
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8