Rezultati pretrage propisa:

Zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2013Registarski broj: 1218
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Uredba o sadržaju Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 996
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu i uslovima za dodjelu koncesija za vršenje geoloških istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2013Registarski broj: 1135
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o produženju roka na eksploataciju mineralne vode izvorišta „Čeoče”, Opština Bijelo Polje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 1001
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o produženju roka na eksploataciju arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Visočica”, Spuž, Opština Danilovgrad

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 1002
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o produženju prava na eksploataciju morske soli na ležištu „Štojska Kneta”, Opština Ulcinj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 1003
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kameno more”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2013Registarski broj: 408
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluku o prestanku važenja Odluke o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine cementnog laporca na tehnogenom ležištu „Jagnjilo"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2013Registarski broj: 690
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Komisije za koncesije i BOT aranžmane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2013Registarski broj: 1004
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2013Registarski broj: 1045
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o davanju koncesije za eksploataciju rude crvenih boksita na ležištima „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“, Opština Nikšić

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2015Registarski broj: 1071
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tospude" - Cuce

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2015Registarski broj: 1250
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVI. ENERGETIKA I RUDARSTVO Podblast: Rudarstvo i geološka istraživanja

1 - 2 - 3