Rezultati pretrage propisa:

Zakon o carinskoj tarifi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2012Registarski broj: 572
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Zakon o carinskoj službi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2016Registarski broj: 46
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Carinski zakon

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 86/2022Registarski broj: 1262
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 684
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Uredba o Carinskoj tarifi za 2012. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2012Registarski broj: 862
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Uredba o Carinskoj tarifi za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2013Registarski broj: 33
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Uredba o izmjeni Uredbe o odloženom plaćanju carinskog duga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2013Registarski broj: 35
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Uredba o Carinskoj tarifi za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2017Registarski broj: 144
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Uredba o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2018. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 69/2018Registarski broj: 1321
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 97/2023Registarski broj: 1463
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Uredba o Carinskoj tarifi za 2024. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 117/2023Registarski broj: 1834
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za trgovinske olakšice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2024Registarski broj: 332
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVII. TRŽIŠTE, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM Podblast: Carinski sistem

1 - 2