Službeni list Crne Gore, broj 53/2010 od 08.09.2010.