Službeni list Crne Gore, broj 117/2023 od 25.12.2023.