Službeni list Crne Gore, broj 71/2023 od 12.07.2023.