Službeni list Crne Gore, broj 116/2023 od 22.12.2023.