Službeni list Crne Gore, broj 123/2023 od 30.12.2023.