Službeni list Crne Gore, broj 110/2023 od 12.12.2023.