Službeni list Crne Gore, broj 81/2023 od 11.08.2023.