Službeni list Crne Gore, broj 92/2022 od 22.08.2022.