Službeni list Crne Gore, broj 33/2010 od 14.06.2010.