Službeni list Crne Gore, broj 66/2008 od 31.10.2008.