Službeni list Crne Gore, broj 40/2010 od 22.07.2010.