Službeni list Crne Gore, broj 60/2015 od 16.10.2015.