Službeni list Crne Gore, broj 53/2023 od 24.05.2023.