Predlog odluke o izradi Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabl 500 kV Italija – Crna Gora

Preuzimanje
    Stranica: / 3