Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore ad Niksic za operatora distributivnog sistema "Službeni list Crne Gore, broj 13/2011" od 04.03.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 15