Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja vazdušnih operacija jedrilicama i uslovima za izdavanje dozvola članovima letačke posade jedrilica "Službeni list Crne Gore, broj 44/2021" od 26.04.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 26