Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koja pripada Opštini Bar "Službeni list Crne Gore, broj 15/2013" od 22.03.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1