Odluka o visini naknade za rad komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte "Službeni list Crne Gore, broj 67/2018" od 17.10.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 14