Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicioni rizik "Službeni list Crne Gore, broj 1/2013" od 03.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 5