Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje "Službeni list Crne Gore, broj 4/2014" od 24.01.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1