Odluka o obliku i sadržaju legitimacije nadzornika za elektronske komunikacije "Službeni list Crne Gore, broj 47/2013" od 08.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 4