Rjesenje o izdavanju Licence za rad naucnoistrazivackoj ustanovi Fakultetu za menadzment u saobracaju i komunikacijama, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedistem u Beranama "Službeni list Crne Gore, broj 34/2011" od 12.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1