Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rjecnih nanosa (sljunak i pijesak), na lokaciji „300m od Brzavskog mosta do spomen cesme u Srdjevcu, u duzini 1900m, sa desne obale vodotoka, MZ Lozna“, vodotok Lim, Opstina Bijelo Polje "Službeni list Crne Gore, broj 36/2011" od 27.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1