Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije "Službeni list Crne Gore, broj 52/2013" od 08.11.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1