Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu sprava za mjerenje tečnih goriva i sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa za ovjeravanje "Službeni list Crne Gore, broj 9/2013" od 12.02.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1