Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje imovinskih prava na nepokretnosti koja pripada Opštini Bar "Službeni list Crne Gore, broj 51/2012" od 09.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1