P R A V I L N I K O TEHNICKIM I EKSPLOATACIONIM USLOVIMA POD KOJIMA SE MOGU KORISTITI RADIO-DIFUZNE STANICE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA VHF I I III I UHF IV I V "Službeni list Crne Gore, broj 22/2010" od 26.04.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 35