Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti "Službeni list Crne Gore, broj 60/2017" od 30.09.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 3