Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju magistralnog puta Risan – Žabljak, dionica Provalija - Motički Gaj "Službeni list Crne Gore, broj 31/2012" od 15.06.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1