Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica u Opštini Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 54/2017" od 24.08.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2