Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona Zeleni”, Opština Rožaje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana "Službeni list Crne Gore, broj 53/2019" od 16.09.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1