Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Barski most – Bijelo Polje "Službeni list Crne Gore, broj 55/2017" od 29.08.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 6