Opsti kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Opsteg kolektivnog ugovora "Službeni list Crne Gore, broj 65/2010" od 15.11.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 7