Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja elaborata o procjeni rizika na osnovu kojih se izrađuju planovi zaštite i spašavanja "Službeni list Crne Gore, broj 31/2017" od 12.05.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 5