Zakon o visini stope zatezne kamate "Službeni list Crne Gore, broj 83/2009" od 18.12.2009.

Dokument nije pronadjen.